24 april 2023

Ameike ten Wolde – Verpaalen is werkzaam als Teammanager Kwaliteit, Beleid en Ontwikkeling (KBO) en geeft leiding aan een gevarieerd team professionals. Team KBO houdt zich bezig met de advisering en ondersteuning rondom leren, ontwikkelen en kwaliteit. Proactief innoveren in de ondersteuning aan onze ‘interne klant’ is volgens Ameike doorlopend belangrijk. Daarnaast streeft ze samen met haar team op allerlei vlakken naar de groei van Zorgroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) als lerende organisatie. 

Ameike is trots en blij met haar team. “De professionals in mijn team hebben allemaal hun eigen aandachtsgebied. Zo zijn er zorginhoudelijke thema’s waar ze beleid op ontwikkelen, worden er subsidies aangevraagd en gemonitord en wordt er uitvoering gegeven aan de coördinatie en begeleiding rondom stages.” Als teammanager is ze nauw betrokken. “Ik wil op de hoogte blijven van wat er speelt in mijn team. Ik probeer alles in goede banen te leiden en ik ondersteun waar dat nodig is. Daarbij let ik erop dat we de juiste koers houden en de doelen behalen die onze organisatie nastreeft.” 

Recent richtte ze het Innovatieplatform op om ontwikkelingen in de zorg structureel vorm te geven: “Wij streven ernaar om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen, wetgeving en innovaties binnen de zorg, zodat we ZONL kunnen voorzien van de juiste adviezen, op het juiste moment.” 

Procesmatig innoveren als tool voor structurele verbetering

Een deel van haar tijd besteed Ameike met veel plezier aan het nieuw opgerichte Innovatieplatform. Ze is de voorzitter van het in januari gestarte platform. Een groep van vijf enthousiaste collega’s van ZONL maakt zich hard voor het invoeren van nieuwe producten, diensten en werkwijzen binnen onze organisatie. “Het gaat hierbij vaak om het inzetten van nieuwe zorgtechnologieën. Geavanceerde zorgtechnologie kan een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorg die geboden wordt aan de cliënt, of de werkdruk van onze collega’s verminderen.” Ameike benadrukt dat het ook om andere innovaties mag gaan. “Als je ergens een knelpunt ervaart binnen je werk, kan je dat bij ons melden. Wij kijken dan of we door middel van innovatie het werkproces kunnen verbeteren. Zo werken we met z’n allen samen op dit interne platform om innovaties binnen ZONL te stimuleren.”

Ondanks dat het Innovatieplatform nog maar net van start is gegaan, vonden de voorbereidingen al meer dan een jaar geleden plaats. “Er was behoefte om meer structuur aan te brengen in het implementeren van nieuwe Innovaties. Op meerdere plekken in de organisatie ontstonden ideeën. Voor een grote organisatie als ZONL is het een uitdaging om al die ideeën gestructureerd op te pakken en een manier te vinden om nieuwe ideeën te implementeren.” Samen met een aantal collega’s is Ameike gaan nadenken over hoe de organisatie het best om kan gaan met innovaties. Daaruit is het Innovatieplatform ontstaan, waar nu hard gewerkt wordt aan het doorvoeren van innovatieve ideeën van onze eigen collega’s. 

Ameike ten Wolde - Verpaalen (voorzitter van het Innovatieplatform) 


Experimenterend leren      

Tot nu toe zijn er al zes knelpunten of innovatieve ideeën aangedragen aan het Innovatieplatform. “Onze collega’s weten ons gelukkig goed te vinden. Nadat collega’s hun knelpunt of idee hebben ingediend, beoordelen wij of er meer mensen zijn die tegen hetzelfde probleem aanlopen. Als dit het geval is, gaan we het onderwerp van zoveel mogelijk invalshoeken onderzoeken. Daarvoor vragen we vaak collega’s om aan te sluiten bij ons overleg om mee te denken, zodat we gebruik kunnen maken van elkaars expertise.” Samen gaan ze op zoek naar innovatieve oplossingen. Op het moment dat er een innovatief idee op tafel ligt, wordt er soms een experiment uitgevoerd om te onderzoeken of het idee ook daadwerkelijk werkt in de praktijk.

Spraakgestuurd rapporteren 

Eén van de knelpunten waar het team nu aan werkt, is het tijdrovende proces van het rapporteren van zorggegevens van cliënten. “Gezien het personeelstekort in de zorg, is het enorm nuttig dat we tijdswinst kunnen maken door het proces van rapporteren te versnellen.”  Het Innovatieplatform onderzoekt nu of spraakgestuurd rapporteren een mooie en zinvolle aanvulling is voor het werkproces van onze zorgcollega’s. Hierbij ervaart Ameike ook gelijk de moeilijkheden die komen kijken bij dit onderzoeksproces. “Er zijn veel verschillende aspecten waar we over na moeten denken. Het onderzoeken gaat gewoon nog niet zo snel. We moeten bijvoorbeeld controleren wat wel en niet kan rondom de privacywetgeving en hoe de werkwijze zou passen bij onze systemen. Ook willen we leren van andere organisaties. Dit alles kost tijd, maar we denken dat we hiermee wel tot een gedegen plan kunnen komen.”

De juiste route door het doolhof 

Ameike vertelt dat het af en toe best wel zoeken is naar de juiste werkwijze. “Met elkaar zijn we allemaal nieuwe dingen aan het proberen, we zijn aan het pionieren.” Samen evalueren de collega’s vaak wat wel en niet werkt in hun aanpak. Voor hun werkwijze maken ze gebruik van de methode die wordt beschreven in het boek Het Innovatiedoolhof van Gijs van Wulfen. Ameike heeft zich hier flink in verdiept. “Bij deze methode gaan we uit van vier verschillende startpunten waaruit verschillende routes lopen om te komen tot een goede businesscase. We kunnen bijvoorbeeld starten bij een idee, een nieuwe technologische ontwikkeling of een knelpunt in de cliëntzorg. Voor elk van deze uitgangsposities volgen we een bepaalde route , maar we komen wel altijd alle stappen tegen.” Bovendien vindt Ameike het van belang dat ze samen met haar collega’s op een creatieve wijze te werk kan gaan. “Om tot goede ideeën te komen, moeten we vaak out-of-the-box denken. Ik probeer regelmatig creatieve werkvormen te bedenken om zo op een interessante manier ook de innovatie bij onszelf te blijven ontwikkelen.”

Innovatieve ideeën op een gedegen manier implementeren 

Ameike geeft aan dat het doel van het innovatieplatform ligt in het goed omgaan met innovaties. Daarbij wil ze samen met haar collega’s transparant zijn in de communicatie. Regelmatig geven ze een update zodat collega’s binnen ZONL weten waar het platform zich mee bezig houdt. “Ik vind het belangrijk dat innovaties in onze organisatie op een gedegen manier geïmplementeerd worden, zonder daarbij het proces te overhaasten. Het is van belang dat we ideeën niet te ad hoc doorvoeren, maar er goed over nadenken, zodat de innovatie ook goed landt bij onze collega’s en we er binnen ZONL écht wat mee kunnen. Op de lange termijn hoop ik dat we kunnen bijdragen aan mooie innovatieve ideeën waar ook onze branche veel aan zal hebben.”

Kun je de vacature die je zoekt niet vinden?

Maak een JobAlert aan en ontvang een melding per mail
wanneer er nieuwe vacatures zijn!

Jobalert aanmaken