Indiensttredingsproces

Ben je aangenomen bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land? Welkom! Dit kun je verwachten.

We vertellen je graag meer over ons indiensttredingsproces en andere zaken die belangrijk zijn om te weten voordat je in dienst komt. Ook kan je alvast onze ambassadeurs gaan volgen op social media zodat je onze cultuur en mensen leert kennen. 

Welkom!

Zodra jij en wij besloten hebben dat we een match zijn en met elkaar gaan starten, volgt de indiensttredingsprocedure.

Aanmelding

Jouw toekomstig leidinggevende maakt melding van de indiensttreding bij Team Werving & Selectie en stuurt zoveel mogelijk gegevens mee. Bijvoorbeeld het aantal werkuren per week, de duur van de arbeidsovereenkomst en bijzondere, persoonlijke afspraken. 

Informatie & Documenten

Team Werving & Selectie neemt contact met je op. Zij zullen je vragen een aantal documenten op te sturen, waaronder een ingevuld formulier persoonsgegevens, relevante diploma’s en een kopie van je ID. Ook plannen ze een arbeidsvoorwaardengesprek in met je. Waar mogelijk zal dat een ‘live’-gesprek zijn, waar nodig blijft dat bij een telefoongesprek. Je krijgt tijdens dat gesprek ook uitleg over onze arbeidsvoorwaarden en belangrijke passages uit de cao. 

Arbeidsvoorwaardengesprek

Tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek ontmoet je de collega’s van Team Werving & Selectie. Samen bespreken jullie de voorwaarden van je indiensttreding en je inschaling binnen onze cao. Ook geven ze uitleg over de medewerker screening. Wij checken namelijk:

  • Je diploma: voldoet jouw diploma aan de wettelijk gestelde eisen voor indiensttreding op een bepaald niveau (vooral bij cliëntgebonden functies).
  • Je identiteitsbewijs: we controleren deze op echtheid (wettelijk verplicht).
  • Je ‘Verklaring omtrent Gedrag’ (VOG): Indien je recentelijk een VOG hebt aangevraagd, mag je die meenemen naar het gesprek. Bij aanlevering mag de VOG echter niet ouder zijn dan 1 maand. Zie anders verderop het kopje ‘VOG’.
  • Je werkervaring: we vragen contactgegevens op van je laatste werkgever om na te gaan of je bij de uitoefening van je functie geen gevaar hebt gevormd voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg aan cliënten en patiënten. Dit is een wettelijke verplichting.

Aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land overlegt iedereen bij indiensttreding een VOG. Als jouw VOG bij het overleggen van het document al ouder is dan 1 maand, vragen we een nieuwe voor je aan. Wij zullen die aanvraag initiëren. Om een VOG aan te vragen moet je in het bezit zijn van een DigiD. De betaling van de kosten verloopt via iDeal. De kosten voor de aanvraag van een VOG kun je, na indiensttreding, declareren. 

Arbeidsovereenkomst

Zodra alle benodigde documenten verzamelt zijn en we hebben de voorwaarden voor onze samenwerking scherp, maken we jouw arbeidsovereenkomst. Deze overeenkomst komt per post naar je huisadres. Het is belangrijk dat je één exemplaar zo snel mogelijk getekend aan ons retour zend. 

Introductiedag

Elke maand organiseren we een introductiedag voor alle nieuwe collega’s. We vinden het belangrijk dat je je snel thuis voelt in onze organisatie. Daarom laten we je graag kennismaken met méér collega’s en vertellen we je over onze manier van werken. We introduceren je op ons ‘Ontmoetingsplein’ en leggen je van alles uit over onze leeromgeving. Ook leden van ons managementteam sluiten aan bij deze bijeenkomsten, zodat je ze rechtstreeks kunt bevragen over wat jij belangrijk bent.

Werkkleding en ICT-faciliteiten

Zorggroep Oude en Nieuwe Land voorziet je, indien nodig, van werkkleding. We kennen verschillende kleuren en uniformen voor de verschillende onderdelen van onze organisatie. Op jouw eerste werkdag zal e.e.a. voor je klaar liggen. Dat geldt ook voor ICT-faciliteiten. Indien bij jouw functie bijvoorbeeld een eigen laptop, tablet of smartphone horen, liggen deze op de eerste werkdag voor je klaar bij een van onze servicepunten.